העמוד עדיין בבנייה

שלבו ארוחה לקבוצה עם סדנאת הדגמה או סדנא פעילה בנפחות בסדנא של חרש הברזל יובל תלם, ממש מתחת לגלריה.

לפרטים נוספים על סדנאות הנפחות של יובל בקרו פה